Privatlivspolitik

 Scroll down for English

 

Privatlivspolitikken

 

B.Lunch ApS’ privatlivspolitik er skrevet med tanke på vores kunder og leverandører. 

Ved at acceptere Cookies på vores websted, accepteres vores vilkår og betingelser i forhold til Privatlivspolitik, som her vil beskrives. 

Som beskrevet i vores Cookie-politik, indsamles der ingendata automatisk fra vores hjemmeside.  

Desuden beskriver vi, hvordan vi håndterer det persondata, der indhentes i forbindelse med b.la. fakturaoplysninger, jobansøgninger og mail-tilmelding til B\loggen.

 

Ved tilmelding til B\loggen

For at tilmelde sig B\loggen skal man opgive sin e-mailadresse og fulde navn, så man kan få en e-mail, hver gang et nyt indlæg er ude. E-mailadressen bliver ikke benyttet til at udsende tilbud eller lignende og gives ikke videre til andre personer. Kun personale med adgang til hjemmesiden og web host fra Simple Solution har adgang til at se e-mailadresserne.

Ønskes e-mailadresse og navn fjernet fra denne database, skriv da til vores mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">

 

Ved ansøgning

Når du sender en jobansøgning til os, sender vi en samtykkeerklæring til dig, som du skal underskrive. I den står, at vi beholder din ansøgning i op til 6 måneder. Såfremt vi ønsker at beholde den og dine oplysninger i mere end 6 måneder samt har en grund til dette, vil vi udsende en ny samtykke erklæring. 

 

Hvad benytter vi personoplysningerne til

Alt efter, hvilken relation du har til B.Lunch ApS, varierer vores formål med at opbevare dine data. 

 • Leverandør
  Vi benytter data til at komme i kontakt med dig angående bestilling og levering af varer.
  Desuden vil vi, såfremt du tillader det, gerne sende dine kontaktoplysninger videre som en anbefaling til andre cateringvirksomheder og lignende, hvis dette falder til.
 • Kunde
  Vi benytter data til at komme i kontakt med dig angående bestillinger og levering af mad samt ekstra ydelser. Vi skal også bruge adressen til levering af maden.
  Derudover bruger vi dine kontaktoplysninger til fakturering og levering.
 • Tilmeldt B\loggen
  Foruden at sende dig e-mails ved nye indlæg, benytter vi dine data til konkurrencer om bl.a. aftensmadslevering. 
  Du kan til enhver tid afmelde dig dette. 

 

Rettigheder

Du har til alle tider ret til at få af vide, hvilke af dine data vi opbevarer og hvorfor. På samme måde kan du altid bede os trække dem tilbage. 
Kontakt i disse tilfælde Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sikkerhed

Vi gør alt, hvad vi kan for at opbevare dine data så sikkert som muligt. 

Derfor bliver fysiske persondata opbevaret i et aflåst skab, hvor kun relevant personale har adgang, og slettet ved dobbeltsidig makulering.

Vi har indhentet databehandler aftaler fra alle vores databehandlere.

 

Kontakt 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere på nedenstående.

Mail:             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mail:             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon:        +45 23 46 94 46

Adresse:       Teglværksgade 6 2. sal, 2100 København Ø

 

 

 

Privacy Policy – General Data Protection Regulation, GDPR

B.Lunch ApS’ privacy policy is written with our customers and suppliers in mind.

By accepting Cookies on our website, you accept our terms and conditions in the privacy policy which is described below. 

As described in our Cookie-policy, no data will be collected automatically from our website. 
Furthermore, we describe how we handle the collected data in relation to invoicing, job applications and subscriptions to the blog.

 

Subscriptions to the blog

By subscribing to the blog you will need to give up your e-mail address and name in order to get an e-mail every time a new blog post is up. Your e-mail address will not be used to sending out offers etcetera, nor be given out to other persons/companies. 
Only staff with access to the administration of our website and our web host at Simple Solution will have access to the e-mail addresses. 
If you wish to remove your e-mail address and name from our database, please contact Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">

 

Job applications 

When we receive a job application, we send a consent form in return that you will have to sign. The consent form will tell you that we may keep your job application for up to 6 months. Provided we find a reason to keep your job application for longer, you will receive a new consent form.

 

How we use your data

Depending on your relation to B.Lunch ApS, our purpose on storing your data will vary. 

 • Supplier 
  We use data to contact our suppliers regarding our orders and deliveries. 

Additionally, we will – provided you allow it – like to pass on your contact information as a recommendation to other catering firms.

 • Customer
  We use your data to contact you regarding orders, food/lunch deliveries and other services. We also need your address to deliver the food and we use your contact information for invoicing and deliveries. 
 • Subscriptions to the Blog 
  Besides sending you e-mails regarding new blog posts, we use your data to contests on dinner take away and such.
  It is possible to unsubscribe this feature at any time. 

 

Rights

At any time, you have the right to know which of your data we are currently storing and why. Also you have the right to ask us to remove them.

In these cases contact Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Security

We go to great extends to keep your data as safe as possible.

Because of that, physical data will be stored in a locked up closet in which only relevant staff will have access, and the physical data is to be destroyed by two folded shredding.

We have collected data processor agreements from all of our data processors. 

 

Contact

For further questions please refer to the following:

E-mail:          Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:          Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telephone:  +45 23 46 94 46

Address:       Teglværksgade 6 2.nd, 2100 København Ø, Denmark

Vidste du at...

B\LUNCH har respekt for gode
råvarer og vil behandle og tilberede dem,
så de ender som en kulinarisk oplevelse.
Vi ser en stor ære i at lave tingene fra bunden.