Leverandøradministration

Leverandøradministration

Dataansvarlig

B. Lunch ApS
CVR-nr.:
v. Bente Wolf Lytje
Teglværksgade 6 2. sal
2100 København Ø
web: www.b-lunch.dk
tlf.: 23 46 94 48
mail: info@b-lunch.dk

Repræsentant for databeskyttelse

Maja Wolf Lytje
Mail: maja@b-lunch.dk

Databeskyttelseskonsulent

DP Service
Krakasvej 17
3400 Hillerød
web: www.DPService.dk
tlf.: 70 23 01 01
mail: info@dpservice.dk

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

  • Leverandører
  • Leverandørers leverede produkter
  • Tidligere leverandører

Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling:

  • Identifikationsoplysninger, herunder kontaktoplysninger
  • Oplysninger vedrørende betalinger til brug for administration, herunder kontonummer, oplysninger om økonomiske forhold og evt. regnskab

Modtagerne af personoplysningerne

B\lunch videregider ikke leverandørers oplysninger med undtagelse af kontaktoplysninger og website til relevante personer, der er interesseret i leverandørens varer.

Sletning

Oplysninger om tidligere leverandører slettes jf. bogføringsloven dog senest 6 år efter sidste fakturadato.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

  • Behandlinger af leverandøroplysninger i forbindelse med indkøb sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.
  • Der benyttes e-conomic, hvorfra der er indhentet en databehandlingsaftale, hvis det hostes ved en ekstern leverandør.
  • Papirdokumenter med leverandøroplysninger opbevares i aflåst skab, hvortil kun ledelsen og relevante personer har adgang.